ruota ponteggio senza freno

ruota ponteggio senza freno